Të konfirmuar (Të fundit)

571

Të shëruar (Të fundit)

727

Të vdekur (Të fundit)

9

Total të konfirmuar

97467

Rastet aktive

13930

Rritja në javën e fundit

-1.21 %

Të shëruar

81561

Të vdekur

1976

CFR*

2.03 %