Të konfirmuar (Të fundit)

259

Të shëruar (Të fundit)

613

Të vdekur (Të fundit)

7

Total të konfirmuar

53523

Rastet aktive

6535

Rritja në javën e fundit

-20.07 %

Të shëruar

45613

Të vdekur

1375

CFR*

2.57 %