Të konfirmuar (Të fundit)

445

Të shëruar (Të fundit)

264

Të vdekur (Të fundit)

5

Total të konfirmuar

68351

Rastet aktive

7321

Rritja në javën e fundit

8.67 %

Të shëruar

59438

Të vdekur

1592

CFR*

2.33 %