Të konfirmuar (Të fundit)

627

Të shëruar (Të fundit)

543

Të vdekur (Të fundit)

22

Total të konfirmuar

41299

Rastet aktive

13784

Rritja në javën e fundit

3.06 %

Të shëruar

26453

Të vdekur

1062

CFR*

2.57 %